เพิ่มเพื่อน

ติดต่อ สายด่วน Hot Line  :  092-654-6423 (คุณ ศิริน)  ,  063-6194946 (คุณ ซาเนียร์)


Thaigotravel.com | RSS โปรแกรมทัวร์ใหม่ประจำวัน

↑ Grab this Headline Animator

Promotion
new มาใหม่ Taiwan

ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน4คืน Mar - May 18 (XW-T28)


วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
วันที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง เถาหยวน หนานโถว ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ชิมชา ไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 ไทจง พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อาหลี่ซัน ป่าสนพั.....

เริ่มเดินทางเดือน มี.ค. เม.ย. พ.ค.
NokScoot
รหัส TPE241
เริ่มต้นที่
16,888.-
new มาใหม่ Russia

NICE AURORA IN RUSSIA 8D5N BY EY (DME13)


วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ-สนามบินอาบูดาบี
วันที่ 2 มอสโคว์-วิหารซาเวียร์-ถนนอารบัต-IZMAILOVO MARKET-โชว์ละครสัตว์
วันที่ 3 สแปร์โรว์ ฮิลส์-สถานีรถไฟใต้ดิน-เมอร์มานสค์-ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
วันที่ 4 เมอร์มานสค์-หมู่บ้านซามี่-Husky Park-ชมปรากฎการณ์แสงอ.....

เริ่มเดินทางเดือน ก.พ. มี.ค.
Etihad Airways
รหัส RUS116
เริ่มต้นที่
59,900.-
new มาใหม่ Taiwan

TAIWAN สบายพาเพลิน Sun moon lake 5 วัน 3 คืน (XW) GT-TPE XW06


วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-
วันที่ 2 สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-ไถจง-ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 ไถจง-ไทเป-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-Germa.....

เริ่มเดินทางเดือน ก.พ. มี.ค. เม.ย.
NokScoot
รหัส TPE219
เริ่มต้นที่
13,991.-
new มาใหม่ Russia

UNSEEN RUSSIA 8D5N BY SQ FEB-MAY 18


วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ-สิงคโปร์
วันที่ 2 มอสโคว์-สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์-เซนต์ซาเวียร์-อารบัต
วันที่ 3 พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่-จัตุรัสแดง-วิหารเซนต์บาซิล
วันที่ 4 มอสโคว-ซากอร์ส-โบสถ์โฮลีทรินิตี้-โบสถ์อัสสัมชัญ-IZMAILOVO MARKET
วัน.....

เริ่มเดินทางเดือน มี.ค. เม.ย. พ.ค.
Singapore Airlines
รหัส RUS127
เริ่มต้นที่
39,999.-
new มาใหม่ Hongkong

(EK) MAR-APR 18 HKTG15


วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ตลาดมงก๊ก (Lady Market)
วันที่ 2 วิคตอเรียพีค (Mid-Level)-เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์-วัดแชกง-จิวเวอรี่-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งนาธาน
วันที่ 3 กระเช้านองปิง+ซิตี้เกตุ เอ้าท์เลท-สนามบินฮ่องกง
.....

เริ่มเดินทางเดือน มี.ค. เม.ย.
Emirate Airline
รหัส HKG652
เริ่มต้นที่
11,888.-
new มาใหม่ Japan

ROMANTIC TAKAYAMA OSAKA NO#1 5 D 3 N FEB 18 XJ


วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ
วันที่ 2 สนามบินคันไซ-วัดคินคาคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-มิตสุยเอ้าท์เล็ต-NABANA NO SATO[ชมการแสดงไฟ]
วันที่ 3 กิจกรรม ณ ลานสกี-เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาว.....

เริ่มเดินทางเดือน ก.พ.
Air Asia X
รหัส Jap2089
เริ่มต้นที่
27,911.-
new มาใหม่ Japan

Hokkaido ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 5D3N (XJ) APR-JUN 18 (XJ42)


วันที่ 1 สนามบินนานาชาติดอนเมือง
วันที่ 2 สนามบินชิโตเซะ-บ่อน้ำสีฟ้า-อาซาฮิคาว่า-หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-อิออน ทาวน์
วันที่ 3 คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้-ร้านสินค้ามือสอง-ดิวตี้ฟรี-ม.....

เริ่มเดินทางเดือน เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
Air Asia X
รหัส Jap2110
เริ่มต้นที่
23,888.-
new มาใหม่ Japan

LOVE SONGKRAN SAKURA 7D4N BY TG


วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-สนามบินคันไซ
วันที่ 2 เมืองนารา-วัดโทไดจิ-เมืองอาราชิยาม่า-รถไฟสายโรแมนติก+ ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว-ย่านชินไซบาชิ
วันที่ 3 ปราสาทโอซาก้า-ปราสาททองคินคาคุจิ-ชมซากุระ ณ สวนมารุยามะ+ ศาลเจ้ายาซากะ+ ย่านกิออง-เทศกาลประดับ.....

เริ่มเดินทางเดือน เม.ย.
Thai Airways
รหัส Jap2034
เริ่มต้นที่
69,900.-
new มาใหม่ Vietnam

FANSIPAN IN LOVE 4D3N BY QR (HAN09)


วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนอยไบ-เมืองฮานอย-ถนน 36 สาย-ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
วันที่ 2 เมืองฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-เมืองซาปา-ตลาด LOVE MARKET
วันที่ 3 เมืองซาปา-หมู่บ้าน .....

เริ่มเดินทางเดือน มี.ค. เม.ย.
Qatar Airways
รหัส VAN205
เริ่มต้นที่
12,888.-
new มาใหม่ Hongkong

ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ลันเตา 3 วัน Apr-Oct 18 (HH3-HX Chic)


วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมชมวิวเกาะฮ่องกง-เลดี้ย์มาร์เก็ต
วันที่ 2 ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights
วันที่ 3 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา-ช้อปปิ้งซิดตี้เกท-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
.....

เริ่มเดินทางเดือน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
Hongkong Airlines
รหัส HKG638
เริ่มต้นที่
15,555.-
new มาใหม่ Myanmar

เที่ยวพม่า สุดจ๊าต ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน ไหว้พระ 9 วัด(DD) GT-RGN DD08


วันที่ 1 กรุงเทพฯ( ดอนเมือง)-ย่างกุ้ง-วัดพระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 2 เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-วัดบารมี-ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-ดอนเมือง
.....

เริ่มเดินทางเดือน ก.พ. มี.ค. เม.ย.
Nok Air Airline
รหัส RGN248
เริ่มต้นที่
6,996.-

จำหน่ายตั๋วเครื่องบินราคาถูก

11,590
17,890
3,360
3,360
ตั๋วเครื่องบิน1จองตั๋วเครื่องบิน
รูปภาพพื้นหลัง
กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา
ใบอนุญาตนำเที่ยวพิคเจอร์เร็สค์เอเชีย 11/07116
10 สถานที่สุดโรแมนติก เติมความหวานรับวาเลนไทน์10 สถานที่สุดโรแมนติก เติมความหวานรับวาเลนไทน์
วาเลนไทน์นี้.. จูงมือคนรักไปสวีทกันดีกว่า เติมโปรให้ความรักหวานชื่น อินเลิฟไปกับสถานที่สุดโรแมนติกที่เราคัดสรรมาให้ ..... อ่านต่อ >>
update: 2018-02-14 10:34:36
ทัวร์ต่างประเทศ