Thaigotravel.com

หน้าแรก

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ดูงาน / สัมมนา
ภาพประทับใจ
นโยบาย
วิธีจองทัวร์ / ชำระเงิน
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
เข้าสู่ระบบ
Thaigotravel.com

CHOOSE ME FIND YOUR WAY

Bบาหลี สบาย...สบาย 4วัน 3คืน SL GT-DPS SL01

รหัสทัวร์ BAL76

ราคาเริ่มต้น

11,559

เดือน ตุลาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
28-31 ตุลาคม 60
13,559 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-บาหลี-วัดอูลูวาตู-ช็อปปิ้งย่านคูต้า
วันที่ 2 ศูนย์ผ้าบาติก-ศูนย์เครื่องเงิน-หมู่บ้านคินตามณี-ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์-วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง)-ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
วันที่ 3 ทะเลสาบบราตัน-วัดอูลันดานู บราตัน-ชมการผลิตกาแฟขี้ชะมด-วัดทานาห์ลอต
วันที่ 4 ช้อปปิ้งร้านกฤษณา-บาหลี-กรุงเทพ

อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน (TG)

รหัสทัวร์ BAL74

ราคาเริ่มต้น

19,900

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
21-24 ตุลาคม 60
21,900 บาท
28-31 ตุลาคม 60
20,900 บาท
04-07 พฤศจิกายน 60
20,900 บาท
11-14 พฤศจิกายน 60
19,900 บาท
18-21 พฤศจิกายน 60
19,900 บาท
25-28 พฤศจิกายน 60
20,900 บาท
02-05 ธันวาคม 60
21,900 บาท
09-12 ธันวาคม 60
21,900 บาท
16-19 ธันวาคม 60
20,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-บาหลี-วัดอูลูวาตู-ระบำไฟ Kacak Fire Dance
วันที่ 2 ศูนย์ผ้าบาติก-ศูนย์เครื่องเงิน-หมู่บ้านคินตามณี-ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์-วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง)-ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
วันที่ 3 วัดอูลันดานู บราตัน-ชมการผลิตกาแฟขี้ชะมด-วัดทานาห์ลอต-ย่านคูต้า
วันที่ 4 อนุสาวรีย์ Bajra Sandhi-ช้อปปิ้งร้านกฤษณา-บาหลี-กรุงเทพ

บาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN-D 5 วัน 4 คืน (BI)

รหัสทัวร์ BAL71

ราคาเริ่มต้น

20,900

เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
24-28 ตุลาคม 60
20,900 บาท
31-04 พฤศจิกายน 60
20,900 บาท
07-11 พฤศจิกายน 60
20,900 บาท
14-18 พฤศจิกายน 60
20,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-บรูไน-บาหลี
วันที่ 2 ระบำบารองแดนซ์-ศูนย์ผ้าบาติก-ศูนย์เครื่องเงิน-หมู่บ้านคินตามณี-ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์-วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง)-ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
วันที่ 3 วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี)-เทือกเขาเบดูกัล-ทะเลสาบบราตัน-วัดอูลันดานูบราตัน-ชมวิวนาขั้นบันได-วัดทานาห์ลอต-หาดจิมบารัน
วันที่ 4 บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผ่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien-มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah-หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว-ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 5 บรูไน-กรุงเทพฯ

WONDERFUL INDONESIA บาหลี 4 วัน 3 คืน (START 4 PAX)

รหัสทัวร์ BAL80

ราคาเริ่มต้น

22,900

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
26-29 ตุลาคม 60
22,900 บาท
09-12 พฤศจิกายน 60
22,900 บาท
16-19 พฤศจิกายน 60
22,900 บาท
23-26 พฤศจิกายน 60
22,900 บาท
02-05 ธันวาคม 60
22,900 บาท
09-12 ธันวาคม 60
22,900 บาท
21-24 ธันวาคม 60
22,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-จาการ์ต้า-เดนพาซ่าร์-จิมบารัน
วันที่ 2 บาร็อง แดนซ์-ศูนย์ผ้าบาติก-คินตามณี-วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-อูบุด
วันที่ 3 วัดเม็งวี-เบดูกัลป์-ทะเลสาบบราตัน-วัดอูลันดานู-วิหารทานาล็อต-กฤษณะ เซ็นเตอร์-คูต้า เซ็นเตอร์
วันที่ 4 อูลูวาตู-เดนพาซาร์-จาการ์ต้า-กรุงเทพ ฯ

WONDERFUL INDONESIA YOGYAKARTA BOROBODUR 3 DAYS 2 NIGHTS

รหัสทัวร์ BAL83

ราคาเริ่มต้น

23,900

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
27-29 ตุลาคม 60
23,900 บาท
03-05 พฤศจิกายน 60
23,900 บาท
17-19 พฤศจิกายน 60
23,900 บาท
24-26 พฤศจิกายน 60
23,900 บาท
03-05 ธันวาคม 60
24,900 บาท
09-11 ธันวาคม 60
23,900 บาท
22-24 ธันวาคม 60
23,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-จาการ์ต้า-ยอร์คยาการ์ต้า-วัดพราหมนันท์-มาลิโอโบโร่
วันที่ 2 วังสุลต่าน-พระราชวังน้ำ-บุโรพุทโธ-วัดปะวน-วัดเมนดุท
วันที่ 3 ยอร์กยาการ์ต้า-จาการ์ต้า-กรุงเทพฯ

มหัศจรรย์ AEC-บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ-A 4 วัน 3 คืน (TG)

รหัสทัวร์ BAL73

ราคาเริ่มต้น

27,900

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
21-24 ตุลาคม 60
29,900 บาท
28-31 ตุลาคม 60
28,900 บาท
04-07 พฤศจิกายน 60
28,900 บาท
11-14 พฤศจิกายน 60
27,900 บาท
18-21 พฤศจิกายน 60
27,900 บาท
25-28 พฤศจิกายน 60
28,900 บาท
02-05 ธันวาคม 60
29,900 บาท
09-12 ธันวาคม 60
29,900 บาท
16-19 ธันวาคม 60
28,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-บาหลี-วัดอูลูวาตู-หาดจิมบารัน
วันที่ 2 ศูนย์ผ้าบาติก-ศูนย์เครื่องเงิน-หมู่บ้านคินตามณี-ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์-วัดทานาห์ล็อต
วันที่ 3 บาหลี-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-วัดปะวน-วัดเมนดุท-วัดพรามนันต์-บาหลี
วันที่ 4 วัดอูลันดานู บราตัน-ช้อปปิ้งร้านกฤษณา-บาหลี-กรุงเทพ

WONDERFUL INDONESIA สุราบาย่า - โบรโม่ 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ BAL86

ราคาเริ่มต้น

27,900

เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
02-05 พฤศจิกายน 60
27,900 บาท
16-19 พฤศจิกายน 60
27,900 บาท
24-27 พฤศจิกายน 60
27,900 บาท
02-05 ธันวาคม 60
28,900 บาท
08-11 ธันวาคม 60
27,900 บาท
21-24 ธันวาคม 60
27,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-จาการ์ต้า-สุราบายา
วันที่ 2 สุราบายา-โรงงานผลิตซิกก้า-โบรโม่
วันที่ 3 ภูเขาไฟโบรโม่-โรงงานผลิตเครื่องหนัง-สุราบายา-ไชน่าทาวน์-วัดจีน Hong Tiek Hian Temple
วันที่ 4 สุราบายา-จาการ์ต้า-กรุงเทพฯ

Luxury Bali – Brunei พักหรูระดับ 5 ดาว 5 วัน 4 คืน BY BI (DPS-BI002)

รหัสทัวร์ BAL77

ราคาเริ่มต้น

28,900

เดือน ตุลาคม - มกราคม 61

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
24-28 ตุลาคม 60
28,900 บาท
31-04 พฤศจิกายน 60
28,900 บาท
21-25 พฤศจิกายน 60
28,900 บาท
28-02 ธันวาคม 60
28,900 บาท
05-09 ธันวาคม 60
29,900 บาท
12-16 ธันวาคม 60
28,900 บาท
19-23 ธันวาคม 60
32,900 บาท
26-30 ธันวาคม 61
32,900 บาท
02-06 มกราคม 61
32,900 บาท
09-13 มกราคม 61
28,900 บาท
16-20 มกราคม 61
28,900 บาท
23-27 มกราคม 61
28,900 บาท
30-03 กุมภาพันธ์ 61
28,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-บรูไน-บาหลี
วันที่ 2 ระบำบารองแดนซ์-ศูนย์ผ้าบาติก-ศูนย์เครื่องเงิน-หมู่บ้านคินตามณี-ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์-วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง)-ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
วันที่ 3 วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี)-เทือกเขาเบดูกัล-ทะเลสาบบราตัน-วัดอูลันดานูบราตัน-ชมวิวนาขั้นบันได-วัดทานาห์ลอต-หาดจิมบารัน
วันที่ 4 บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผ่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien-มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah-หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว-ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 5 บรูไน-กรุงเทพฯ

WONDERFUL INDONESIA BALI DELUXE 4 DAYS 3 NIGHTS

รหัสทัวร์ BAL81

ราคาเริ่มต้น

29,900

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
26-29 ตุลาคม 60
29,900 บาท
09-12 พฤศจิกายน 60
29,900 บาท
16-19 พฤศจิกายน 60
29,900 บาท
23-26 พฤศจิกายน 60
29,900 บาท
02-05 ธันวาคม 60
29,900 บาท
09-12 ธันวาคม 60
29,900 บาท
21-24 ธันวาคม 60
29,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-เดนปาซาร์-Garuda Wisnu Kencana-ชมโชว์ระบำบาหลี
วันที่ 2 ตลาดอูบุด-ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี)-วัดตัมปะซีริง-หาดจิมบารัน
วันที่ 3 วัดทามันอายุน-เบดูกัลป์-วัดอูลันดานู บราตัน-วิหารตานะห์ ล็อต-นวดสปาสไตล์บาหลี
วันที่ 4 คูต้า เซนเตอร์-สนามบินเดนปาซาร์-กรุงเทพฯ

WONDERFUL INDONASIA บุโรพุทโธ - บาหลี 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ BAL82

ราคาเริ่มต้น

30,900

เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
01-05 พฤศจิกายน 60
30,900 บาท
15-19 พฤศจิกายน 60
30,900 บาท
23-27 พฤศจิกายน 60
30,900 บาท
01-05 ธันวาคม 60
31,900 บาท
07-11 ธันวาคม 60
30,900 บาท
20-24 ธันวาคม 60
30,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-จาการ์ต้า-ยอร์คยาการ์ต้า-วัดพราหมนันท์-ศูนย์เครื่องเงิน-มาลิโอโบโร่
วันที่ 2 มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-วัดปะวน-วัดเมนดุท-พระราชวังน้ำสุลต่าน-พระราชวังน้ำ-สนามบิน ยอร์คยาการ์ต้า-บาหลี
วันที่ 3 บาร็อง แดนซ์-ศูนย์ผ้าบาติก-หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี)-วัดตัมปะก์ซีริง-ตลาดปราบเซียน-อูบุด-กฤษณะ เซ็นเตอร์
วันที่ 4 วัดเม็งวี-เบดูกัลป์-ทะเลสาบบราตัน-วัดอูลันดานู-วิหารตานะห์ ล็อต-คูต้า-หาดจิมบารัน
วันที่ 5 กฤษณะ เซ็นเตอร์-สนามบินบาหลี-จาการ์ต้า-กรุงเทพฯ

PAGE

ขั้นตอนการจองทัวร์

ติดต่อเรา

เลขที่บัญชีธนาคาร

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07116