Thaigotravel.com

หน้าแรก

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ดูงาน / สัมมนา
ภาพประทับใจ
นโยบาย
วิธีจองทัวร์ / ชำระเงิน
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
เข้าสู่ระบบ
Thaigotravel.com

CHOOSE ME FIND YOUR WAY

บรูไน The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน (BI)

รหัสทัวร์ BNI26

ราคาเริ่มต้น

14,900

เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
27-29 ตุลาคม 60
15,900 บาท
03-05 พฤศจิกายน 60
15,900 บาท
10-12 พฤศจิกายน 60
15,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-บรูไน-ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2 มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah-พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-มัสยิด Omar Ali Saiffuddien-หมู่บ้านกลางน้ำ-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
วันที่ 3 Tamu Market-ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman-พิพิธภัณฑ์ Malay Technology-Brunei’s Arts and Handicraft-Brunei Maritime-ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-กรุงเทพฯ

VIP BRUNEI The Golden Legacy พักหรูระดับ 5 ดาว 3 วัน 2 คืน BY BI (BWN-BI002)

รหัสทัวร์ BNI35

ราคาเริ่มต้น

18,900

เดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์ 61

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
27-29 ตุลาคม 60
18,900 บาท
03-05 พฤศจิกายน 60
18,900 บาท
10-12 พฤศจิกายน 60
18,900 บาท
17-19 พฤศจิกายน 60
18,900 บาท
24-26 พฤศจิกายน 60
18,900 บาท
01-03 ธันวาคม 60
19,900 บาท
08-10 ธันวาคม 60
18,900 บาท
15-17 ธันวาคม 60
19,900 บาท
22-24 ธันวาคม 60
21,900 บาท
29-31 ธันวาคม 61
22,900 บาท
05-07 มกราคม 61
18,900 บาท
12-14 มกราคม 61
18,900 บาท
19-21 มกราคม 61
18,900 บาท
26-28 มกราคม 61
18,900 บาท
03-05 กุมภาพันธ์ 61
18,900 บาท
09-11 กุมภาพันธ์ 61
18,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-บรูไน-ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2 มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah-พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-มัสยิด Omar Ali Saiffuddien-หมู่บ้านกลางน้ำ-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
วันที่ 3 Tamu Market-ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman--พิพิธภัณฑ์ Malay Technology-Brunei’s Arts and Handicraft-Brunei Maritime-ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-กรุงเทพฯ

บาหลี-บรูไน เที่ยวสุดคุ้ม สบาย...สบาย 5 วัน 4 คืน BY BI (SEP-NOV'17) (GT-DPS BI01)

รหัสทัวร์ BNI34

ราคาเริ่มต้น

19,999

เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
24-28 ตุลาคม 60
19,999 บาท
31-04 พฤศจิกายน 60
19,999 บาท
07-11 พฤศจิกายน 60
19,999 บาท
14-18 พฤศจิกายน 60
19,999 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-บรูไน-บาหลี
วันที่ 2 ระบำบารองแดนซ์-ศูนย์ผ้าบาติก-ศูนย์เครื่องเงิน-หมู่บ้านคินตามณี-ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์-วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง)-ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
วันที่ 3 วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี)-เทือกเขาเบดูกัล-ทะเลสาบบราตัน-วัดอูลันดานูบราตัน-วัดทานาห์ลอต-หาดจิมบารัน
วันที่ 4 บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผ่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien-มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah-หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 5 บรูไน-กรุงเทพฯ

บาหลี+บรูไน Fantastic of ASEAN-D 5 วัน 4 คืน (BI)

รหัสทัวร์ BNI31

ราคาเริ่มต้น

20,900

เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
24-28 ตุลาคม 60
20,900 บาท
31-04 พฤศจิกายน 60
20,900 บาท
07-11 พฤศจิกายน 60
20,900 บาท
14-18 พฤศจิกายน 60
20,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-บรูไน-บาหลี
วันที่ 2 ระบำบารองแดนซ์-ศูนย์ผ้าบาติก-ศูนย์เครื่องเงิน-หมู่บ้านคินตามณี-ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์-วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง)-ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
วันที่ 3 วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี)-เทือกเขาเบดูกัล-ทะเลสาบบราตัน-วัดอูลันดานูบราตัน-ชมวิวนาขั้นบันได-วัดทานาห์ลอต-หาดจิมบารัน
วันที่ 4 บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผ่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien-มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah-หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว-ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 5 บรูไน-กรุงเทพฯ

มหัศจรรย์ AEC บรูไน- อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ 5 วัน 4 คืน BY BI (SUB-BI002)

รหัสทัวร์ BNI36

ราคาเริ่มต้น

22,900

เดือน ตุลาคม - มกราคม 61

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
27-31 ตุลาคม 60
22,900 บาท
03-07 พฤศจิกายน 60
22,900 บาท
10-14 พฤศจิกายน 60
22,900 บาท
24-28 พฤศจิกายน 60
22,900 บาท
01-05 ธันวาคม 60
23,900 บาท
08-12 ธันวาคม 60
22,900 บาท
29-02 มกราคม 61
27,900 บาท
05-09 มกราคม 61
22,900 บาท
12-16 มกราคม 61
22,900 บาท
19-23 มกราคม 61
22,900 บาท
26-30 มกราคม 61
22,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-บรูไน-สุราบายา
วันที่ 2 สุราบายา-น้ำตก Madakaripura-หมู่บ้านเซโมโรลาวัง
วันที่ 3 เซโมโรลาวัง-ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่-House of Sampoerna-อนุสรณ์เรือดำน้ำ-ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง-Surabaya North Quay
วันที่ 4 มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah-พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-มัสยิด Omar Ali Saiffuddien-หมู่บ้านกลางน้ำ-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
วันที่ 5 บรูไน-กรุงเทพฯ

PAGE

ขั้นตอนการจองทัวร์

ติดต่อเรา

เลขที่บัญชีธนาคาร

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07116