Thaigotravel.com

หน้าแรก

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ดูงาน / สัมมนา
ภาพประทับใจ
นโยบาย
วิธีจองทัวร์ / ชำระเงิน
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
เข้าสู่ระบบ
Thaigotravel.com

CHOOSE ME FIND YOUR WAY

HISO LOWPRICE ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5D3N BY TG (SHTGPEK3)

รหัสทัวร์ BEI94

ราคาเริ่มต้น

16,799

เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
08-12 พฤศจิกายน 60
16,799 บาท
22-26 พฤศจิกายน 60
16,799 บาท
06-10 ธันวาคม 60
18,799 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง
วันที่ 2 ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านนวดเท้า-หอบูชาเทียนถาน-ร้านผีชิว-กายกรรมปักกิ่ง
วันที่ 3 พระราชวังฤดูร้อน ร้านไข่มุก-วัดลามะ-ร้านผ้าไหม-ถนนหวังฟูจิ่ง
วันที่ 4 ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-นั่งรถสามล้อชมเมืองเก่า-ร้านบัวหิมะ
วันที่ 5 ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ

PAGE

ขั้นตอนการจองทัวร์

ติดต่อเรา

เลขที่บัญชีธนาคาร

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07116