Thaigotravel.com

หน้าแรก

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ดูงาน / สัมมนา
ภาพประทับใจ
นโยบาย
วิธีจองทัวร์ / ชำระเงิน
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
เข้าสู่ระบบ
Thaigotravel.com

CHOOSE ME FIND YOUR WAY

โปแลนด์ 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ POL2

ราคาเริ่มต้น

29,900

เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
13-18 พฤศจิกายน 60
29,900 บาท
20-25 พฤศจิกายน 60
29,900 บาท
27-02 ธันวาคม 60
29,900 บาท
11-16 ธันวาคม 60
29,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 โดฮา-วอร์ซอ-คราคูฟ
วันที่ 3 คราคูฟ-ค่ายออสวิซิม-เชสโตโชว่า
วันที่ 4 เชสโตโชว่า-วอร์ซอ
วันที่ 5 วอร์ซอ
วันที่ 6 โดฮา-กรุงเทพฯ

PAGE

ขั้นตอนการจองทัวร์

ติดต่อเรา

เลขที่บัญชีธนาคาร

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07116