Thaigotravel.com

หน้าแรก

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ดูงาน / สัมมนา
ภาพประทับใจ
นโยบาย
วิธีจองทัวร์ / ชำระเงิน
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
เข้าสู่ระบบ
Thaigotravel.com

CHOOSE ME FIND YOUR WAY

กาฐมาณฑุ-นากาก๊อต 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ KTM13

ราคาเริ่มต้น

24,900

เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
10-13 พฤศจิกายน 60
25,900 บาท
24-27 พฤศจิกายน 60
25,900 บาท
01-04 ธันวาคม 60
25,900 บาท
08-11 ธันวาคม 60
25,900 บาท
29-01 มกราคม 61
26,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(Bangkok)-กาฐมาณฑุ (Kathmandu)
วันที่ 2 พระราชวังกาฐมาณฑุ (Kathmandu)-พระราชวังภัคตาปูร์-ยอดเขานากาก๊อต
วันที่ 3 ยอดเขานากาก๊อต-กาฐมาณฑุ-พระราชวังปาทัน “เมืองลลิตปูร์”-ช้อปปิ้งย่านทาเมล
วันที่ 4 กาฐมาณฑุ-กรุงเทพฯ

Hilight of Nepal 5 Days

รหัสทัวร์ KTM12

ราคาเริ่มต้น

32,900

เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
20-24 พฤศจิกายน 60
32,900 บาท
04-08 ธันวาคม 60
32,900 บาท
11-15 ธันวาคม 60
32,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-กาฐมัณฑุ
วันที่ 2 กาฐมัณฑุ-วัดสวยมภูนาท-พระราชวังกาฐมัณฑุ-เมืองโภครา (น้ำตกเดวิด, ศูนย์อพยพชาวทิเบต-ล่องเรือทะเลสาปเฟว่า)-อิสระช้อปปิ้งเมืองโภครา
วันที่ 3 โภครา-กาฐมัณฑุ-ช้อปปิ้งทาเมล-ชมโชว์พื้นเมือง
วันที่ 4 เจดีย์พุทธนาถ-พระราชวังปาทัน-พระราชวังภัคตาปูร์-ยอดเขานากาก๊อต
วันที่ 5 นากาก๊อต-กาฐมัณฑุ-วัดปศุปฏินาถ-กรุงเทพฯ

เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน TG (GT-KTM TG01)

รหัสทัวร์ KTM14

ราคาเริ่มต้น

35,999

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
21-25 ตุลาคม 60
35,999 บาท
01-05 ธันวาคม 60
35,999 บาท
09-13 ธันวาคม 60
35,999 บาท
23-27 ธันวาคม 61
35,999 บาท
29-02 มกราคม 61
38,999 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-กาฐมาณฑุ-ปัคตาปูร์-นากาก็อต
วันที่ 2 ยอดเขานากาก็อต-โภครา-ล่องเรือทะเลสาบเฟวา-วัดบาลาฮี
วันที่ 3 โภครา-ยอดเขาซารางก็อต-น้ำตกเดวิส-ค่ายอพยพชาวทิเบต-กาฐมาณฑุ-ปาฏัน-วัดพระกฤษณะ-วัดทองคำ-ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล
วันที่ 4 กาฐมาณฑุ-จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์-วัดกุมารี-กาฐมาณฑุ-วัดตะเลชุ-วัดปศุปฏินาถ-สถูปโพธินาถ-ย่านทาเมล
วันที่ 5 สถูปสวยมภูนาถ-กาฐมาณฑุ-กรุงเทพฯ

เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน BY TG (KTM-TG002)

รหัสทัวร์ KTM15

ราคาเริ่มต้น

36,900

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
21-25 ตุลาคม 60
36,900 บาท
01-05 ธันวาคม 60
36,900 บาท
09-13 ธันวาคม 60
36,900 บาท
23-27 ธันวาคม 61
36,900 บาท
29-02 มกราคม 61
38,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-กาฐมาณฑุ-ปัคตาปูร์-นากาก็อต
วันที่ 2 ยอดเขานากาก็อต-โภครา-ล่องเรือทะเลสาบเฟวา-วัดบาลาฮี
วันที่ 3 โภครา-ยอดเขาซารางก็อต-น้ำตกเดวิส-ค่ายอพยพชาวทิเบต-กาฐมาณฑุ-ปาฏัน-วัดพระกฤษณะ-วัดทองคำ-ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล
วันที่ 4 กาฐมาณฑุ-จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์-วัดกุมารี-กาฐมาณฑุ-วัดตะเลชุ-วัดปศุปฏินาถ-สถูปโพธินาถ-ย่านทาเมล
วันที่ 5 สถูปสวยมภูนาถ-กาฐมาณฑุ-กรุงเทพฯ

PAGE

ขั้นตอนการจองทัวร์

ติดต่อเรา

เลขที่บัญชีธนาคาร

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07116