Thaigotravel.com

หน้าแรก

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ดูงาน / สัมมนา
ภาพประทับใจ
นโยบาย
วิธีจองทัวร์ / ชำระเงิน
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
เข้าสู่ระบบ
Thaigotravel.com

CHOOSE ME FIND YOUR WAY

Fantastic Croatia 8 วัน 5 คืน BY EK (GOTZAG-EK001)

รหัสทัวร์ VIE60

ราคาเริ่มต้น

45,900

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
27-03 พฤศจิกายน 60
49,900 บาท
01-08 พฤศจิกายน 60
45,900 บาท
03-10 พฤศจิกายน 60
45,900 บาท
13-20 พฤศจิกายน 60
45,900 บาท
22-29 พฤศจิกายน 60
45,900 บาท
27-04 ธันวาคม 60
45,900 บาท
01-08 ธันวาคม 60
45,900 บาท
02-09 ธันวาคม 60
45,900 บาท
04-11 ธันวาคม 60
45,900 บาท
27-03 มกราคม 61
54,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ดูไบ
วันที่ 2 ดูไบ-โครเอเชีย-โอพาเทีย
วันที่ 3 โอพาเทีย-อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่-เมืองซาดาร์
วันที่ 4 ซาดาร์-สปลิท-พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน-สตอน-ดูบรอฟนิค
วันที่ 5 ดูบรอฟนิค-นั่งกระเช้าจุดชมวิว-เมืองโทรเกียร์
วันที่ 6 โทรเกียร์-ซิเบนิค-ซาเกรบ
วันที่ 7 ซาเกรบ-สนามบิน
วันที่ 8 ดูไบ-กรุงเทพฯ

PAGE

ขั้นตอนการจองทัวร์

ติดต่อเรา

เลขที่บัญชีธนาคาร

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07116