Thaigotravel.com

หน้าแรก

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ดูงาน / สัมมนา
ภาพประทับใจ
นโยบาย
วิธีจองทัวร์ / ชำระเงิน
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
เข้าสู่ระบบ
Thaigotravel.com

CHOOSE ME FIND YOUR WAY

ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน BY CX (CX8558)

รหัสทัวร์ HKG570

ราคาเริ่มต้น

8,558

เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
04-06 พฤศจิกายน 60
8,558 บาท
10-12 พฤศจิกายน 60
8,558 บาท
17-19 พฤศจิกายน 60
8,558 บาท
24-26 พฤศจิกายน 60
8,558 บาท
15-17 ธันวาคม 60
8,558 บาท
22-24 ธันวาคม 60
8,558 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-ช้อปปิ้งซิตตี้เกท เอ๊าเลท(Option: กระเช้านองปิง360)-เซินเจิ้น(รถไฟ)
วันที่ 2 เซินเจิ้น-เมืองจำลองฮอลแลนด์-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ช้อปปิ้ง3ร้าน-ช้อปปิ้งหล่อหวู่เซนต์เตอร์ เซินเจิ้น-ฮ่องกง(รถไฟ)-ช้อปปิ้ง Lady market
วันที่ 3 ฮ่องกง-วิคตอเรียพ้อยท์-อ่าวรีพลัสเบย์-วัดแชกง-จิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ

Saver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม 3 วัน

รหัสทัวร์ HKG475

ราคาเริ่มต้น

8,999

เดือน ตุลาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
26-28 ตุลาคม 60
9,999 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น
วันที่ 2 เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม+โชว์
วันที่ 3 ซิตี้ทัวร์-Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

โปรฮ่องกง...ขาเลาะ ฮ่องกง - เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน BY CX (HK016)

รหัสทัวร์ HKG549

ราคาเริ่มต้น

8,999

เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
20-22 ตุลาคม 60
12,999 บาท
23-25 ตุลาคม 60
8,999 บาท
24-26 ตุลาคม 60
8,999 บาท
25-27 ตุลาคม 60
8,999 บาท
26-28 ตุลาคม 60
8,999 บาท
27-29 ตุลาคม 60
8,999 บาท
03-05 พฤศจิกายน 60
8,999 บาท
04-06 พฤศจิกายน 60
8,999 บาท
10-12 พฤศจิกายน 60
8,999 บาท
11-13 พฤศจิกายน 60
8,999 บาท
17-19 พฤศจิกายน 60
8,999 บาท
18-20 พฤศจิกายน 60
8,999 บาท
24-26 พฤศจิกายน 60
8,999 บาท
25-27 พฤศจิกายน 60
8,999 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่
วันที่ 2 เซินเจิ้น-ร้านผ้าไหม ร้านหยก-ร้านบัวหิมะ-จำลองหมู่บ้านฮอลล์แลนด์-ช้อปปิ้งตงเหมิน-โชว์น้ำแบบ 3 D
วันที่ 3 เซินเจิ้น-วัดแชกุง-ร้านจิวเวอรี่-อิสระช้อปปิ้งนาธาน-สนามบินฮ่องกง-กรุงเทพฯ

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน BY HX (SHHXHKG3)

รหัสทัวร์ HKG569

ราคาเริ่มต้น

9,799

เดือน พฤศจิกายน - มีนาคม 61

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
10-12 พฤศจิกายน 60
9,799 บาท
24-26 พฤศจิกายน 60
9,799 บาท
15-17 ธันวาคม 60
10,799 บาท
29-31 ธันวาคม 61
15,799 บาท
30-01 มกราคม 61
15,799 บาท
05-07 มกราคม 61
10,799 บาท
12-14 มกราคม 61
10,799 บาท
19-21 มกราคม 61
10,799 บาท
26-28 มกราคม 61
10,799 บาท
02-04 กุมภาพันธ์ 61
10,799 บาท
02-04 มีนาคม 61
10,799 บาท
09-11 มีนาคม 61
10,799 บาท
16-18 มีนาคม 61
10,799 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน-หาดรีพัลส์เบย์-ร้านจิวเวอร์รี่-ร้านช็อคโกแลต-อิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน-ฮ่องกง-เซินเจิ้น
วันที่ 2 เซินเจิ้น-จูไห่-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-วัดไป๋หลิน-สวนหยวนหมิงหยวน+โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน
วันที่ 3 ร้านบัวหิมะ-วัดผู่ถ่อ-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย-จู่ไห่-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 2 วัน 1 คืน BY HX WS (HH10-HX)

รหัสทัวร์ HKG577

ราคาเริ่มต้น

9,888

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
28-29 ตุลาคม 60
9,888 บาท
18-19 พฤศจิกายน 60
9,888 บาท
16-17 ธันวาคม 60
9,888 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรม-เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์-ช้อปปิ้ง-Symphony of Lights
วันที่ 2 เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งซิตี้เกท-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

Super Saver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ลันเตา 3 วัน

รหัสทัวร์ HKG529

ราคาเริ่มต้น

9,999

เดือน ตุลาคม - มีนาคม 61

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
19-21 ตุลาคม 60
10,999 บาท
26-28 ตุลาคม 60
10,999 บาท
09-11 พฤศจิกายน 60
9,999 บาท
23-25 พฤศจิกายน 60
9,999 บาท
07-09 ธันวาคม 60
10,999 บาท
14-16 ธันวาคม 60
10,999 บาท
18-20 มกราคม 61
9,999 บาท
25-27 มกราคม 61
9,999 บาท
01-03 กุมภาพันธ์ 61
9,999 บาท
22-24 กุมภาพันธ์ 61
9,999 บาท
01-03 มีนาคม 61
10,499 บาท
08-10 มีนาคม 61
10,499 บาท
15-17 มีนาคม 61
10,499 บาท
22-24 มีนาคม 61
10,499 บาท
29-31 มีนาคม 61
10,499 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น
วันที่ 2 เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 มิติ
วันที่ 3 ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-แถมฟรี..ทัวร์เกาะลันเตา-ช้อปปิ้งซิตี้เกท-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น 3วัน 2คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) GT-HKG CX08

รหัสทัวร์ HKG550

ราคาเริ่มต้น

9,999

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
19-21 ตุลาคม 60
14,999 บาท
20-22 ตุลาคม 60
14,999 บาท
21-23 ตุลาคม 60
14,999 บาท
28-30 ตุลาคม 60
12,999 บาท
04-06 พฤศจิกายน 60
13,999 บาท
11-13 พฤศจิกายน 60
13,999 บาท
18-20 พฤศจิกายน 60
13,999 บาท
30-02 ธันวาคม 60
13,999 บาท
02-04 ธันวาคม 60
14,999 บาท
10-12 ธันวาคม 60
13,999 บาท
15-17 ธันวาคม 60
13,999 บาท
16-18 ธันวาคม 60
13,999 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง+City Gate Outlet-เซินเจิ้น
วันที่ 2 เซินเจิ้น-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-ร้านบัวหิมะ-ช้อปปิ้งหลอหวู่-ฮ่องกง-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
วันที่ 3 ฮ่องกง-วัดแชกง-Jewelry Factory-สุวรณภูมิ-กรุงเทพฯ

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน BY HX WS (HC2-HX Finale3City)

รหัสทัวร์ HKG552

ราคาเริ่มต้น

9,999

เดือน ตุลาคม - มีนาคม 61

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
21-23 ตุลาคม 60
14,999 บาท
04-06 พฤศจิกายน 60
9,999 บาท
02-04 ธันวาคม 60
14,999 บาท
16-18 ธันวาคม 60
10,999 บาท
23-25 ธันวาคม 60
14,999 บาท
06-08 มกราคม 61
9,999 บาท
13-15 มกราคม 61
9,999 บาท
20-22 มกราคม 61
9,999 บาท
27-29 มกราคม 61
10,999 บาท
03-05 กุมภาพันธ์ 61
10,999 บาท
10-12 กุมภาพันธ์ 61
10,999 บาท
03-05 มีนาคม 61
10,999 บาท
10-12 มีนาคม 61
10,999 บาท
17-19 มีนาคม 61
10,999 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-หลอหวู่-ตงเหมิน
วันที่ 2 เซินเจิ้น-จูไห่-หวีหนี่-วัดผู่ถ่อ-สวนหยวนหมิง-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
วันที่ 3 จูไห่-ฮ่องกง-รีพลัสเบย์-ไหว้เจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ

ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (EK) GT-HKG EK01

รหัสทัวร์ HKG568

ราคาเริ่มต้น

9,999

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
23-25 ตุลาคม 60
10,999 บาท
24-26 ตุลาคม 60
10,999 บาท
25-27 ตุลาคม 60
10,999 บาท
26-28 ตุลาคม 60
10,999 บาท
03-05 พฤศจิกายน 60
11,999 บาท
04-06 พฤศจิกายน 60
11,999 บาท
05-07 พฤศจิกายน 60
9,999 บาท
08-10 พฤศจิกายน 60
9,999 บาท
10-12 พฤศจิกายน 60
11,999 บาท
11-13 พฤศจิกายน 60
11,999 บาท
12-14 พฤศจิกายน 60
9,999 บาท
15-17 พฤศจิกายน 60
9,999 บาท
17-19 พฤศจิกายน 60
11,999 บาท
18-20 พฤศจิกายน 60
11,999 บาท
19-21 พฤศจิกายน 60
9,999 บาท
22-24 พฤศจิกายน 60
9,999 บาท
24-26 พฤศจิกายน 60
11,999 บาท
25-27 พฤศจิกายน 60
11,999 บาท
26-28 พฤศจิกายน 60
9,999 บาท
29-01 ธันวาคม 60
9,999 บาท
01-03 ธันวาคม 60
11,999 บาท
04-06 ธันวาคม 60
9,999 บาท
05-07 ธันวาคม 60
9,999 บาท
08-10 ธันวาคม 60
11,999 บาท
10-12 ธันวาคม 60
11,888 บาท
11-13 ธันวาคม 60
9,999 บาท
13-15 ธันวาคม 60
9,999 บาท
15-17 ธันวาคม 60
11,999 บาท
16-18 ธันวาคม 60
11,888 บาท
17-19 ธันวาคม 60
9,999 บาท
24-26 ธันวาคม 60
9,999 บาท
27-29 ธันวาคม 61
9,999 บาท
28-30 ธันวาคม 61
9,999 บาท
29-31 ธันวาคม 61
15,999 บาท
30-01 มกราคม 61
17,999 บาท
31-02 มกราคม 61
17,999 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-จูไห่
วันที่ 2 จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่(LOWU)-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)
วันที่ 3 เซินเจิ้น-ฮ่องกง-รีพลัสเบย์-วัดแชกง-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-สนามบินฮ่องกง-กรุงเทพฯ

มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน FD HKG01

รหัสทัวร์ HKG578

ราคาเริ่มต้น

9,999

เดือน พฤศจิกายน - พฤษภาคม 61

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
02-05 พฤศจิกายน 60
9,999 บาท
04-07 พฤศจิกายน 60
9,999 บาท
09-12 พฤศจิกายน 60
9,999 บาท
11-14 พฤศจิกายน 60
9,999 บาท
16-19 พฤศจิกายน 60
10,999 บาท
18-21 พฤศจิกายน 60
10,999 บาท
23-26 พฤศจิกายน 60
10,999 บาท
25-28 พฤศจิกายน 60
10,999 บาท
30-03 ธันวาคม 60
10,999 บาท
31-03 มกราคม 61
19,999 บาท
11-14 มกราคม 61
12,999 บาท
25-28 มกราคม 61
12,999 บาท
01-04 กุมภาพันธ์ 61
12,999 บาท
03-06 มีนาคม 61
12,999 บาท
08-11 มีนาคม 61
12,999 บาท
10-13 มีนาคม 61
12,999 บาท
15-18 มีนาคม 61
12,999 บาท
17-20 มีนาคม 61
12,999 บาท
22-25 มีนาคม 61
13,999 บาท
23-26 มีนาคม 61
13,999 บาท
24-27 มีนาคม 61
13,999 บาท
31-03 เมษายน 61
13,999 บาท
19-22 เมษายน 61
13,999 บาท
20-23 เมษายน 61
13,999 บาท
21-24 เมษายน 61
13,999 บาท
28-01 พฤษภาคม 61
14,999 บาท
03-06 พฤษภาคม 61
13,999 บาท
10-13 พฤษภาคม 61
13,999 บาท
11-14 พฤษภาคม 61
13,999 บาท
12-15 พฤษภาคม 61
13,999 บาท
17-20 พฤษภาคม 61
13,999 บาท
18-21 พฤษภาคม 61
13,999 บาท
19-22 พฤษภาคม 61
13,999 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-มาเก๊า-วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล-เวเนเชี่ยน-เดอะปาริเซียน-จูไห่
วันที่ 2 ถนนคู่รัก The Lover’s Road-ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่”จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-สวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ
วันที่ 3 วัดผู่โถว-เซิ่นเจิ้น-Splendid Of China-ช้อปปิ้งหลอวู่
วันที่ 4 เซิ่นเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งนาธาน-กรุงเทพ ฯ

PAGE
1
2
3
4
5
6
7

ขั้นตอนการจองทัวร์

ติดต่อเรา

เลขที่บัญชีธนาคาร

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07116