Thaigotravel.com

หน้าแรก

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ดูงาน / สัมมนา
ภาพประทับใจ
นโยบาย
วิธีจองทัวร์ / ชำระเงิน
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
เข้าสู่ระบบ
Thaigotravel.com

CHOOSE ME FIND YOUR WAY

Hello PARIS ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส 6วัน 3คืน

รหัสทัวร์ EUR926

ราคาเริ่มต้น

35,900

เดือน พฤศจิกายน 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
08-13 พฤศจิกายน 60
37,900 บาท
22-27 พฤศจิกายน 60
36,900 บาท
29-04 ธันวาคม 60
37,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-สนามบินอาบูดาบี
วันที่ 2 สนามบินปารีสชาร์ล เดอ โกลด์-ปารีส-มหาวิหารนอเทรอดาม-หอไอเฟล-ถนนชองป์ส เอลิเซ่-ประตูชัยนโปเลียน-ล่องเรือแม่น้ำแซน-ร้านDuty Free-ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
วันที่ 3 เมืองตูร์-เข้าชมปราสาทเชอนองโซ-ปารีส
วันที่ 4 อิสระเต็มวันท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 5 พระราขวังแวร์ชายส์-ช้อปปิ้งลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท-สนามบินชาร์ลเดอโกลล์
วันที่ 6 สนามบินอาบูดาบี้-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Winter Eastern เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 7 วัน 4 คืน BY EK (PRG-EK004)

รหัสทัวร์ EUR949

ราคาเริ่มต้น

38,900

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
26-01 พฤศจิกายน 60
38,900 บาท
30-05 พฤศจิกายน 60
38,900 บาท
31-06 พฤศจิกายน 60
38,900 บาท
06-12 พฤศจิกายน 60
38,900 บาท
15-21 พฤศจิกายน 60
38,900 บาท
22-28 พฤศจิกายน 60
38,900 บาท
24-30 พฤศจิกายน 60
38,900 บาท
30-06 ธันวาคม 60
38,900 บาท
06-12 ธันวาคม 60
38,900 บาท
08-14 ธันวาคม 60
38,900 บาท
28-03 มกราคม 61
48,900 บาท
29-04 มกราคม 61
48,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 กรุงเทพฯ
วันที่ 2 กรุงเทพฯ-ดูไบ-ปราก-คาร์โลวี วารี-ปราก
วันที่ 3 ปราก-ปราสาทปราก-เชสกี้ บูดาโจวิค
วันที่ 4 เชสกี้ บูดาโจวิค-ฮัลสตัท-ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท-เวียนนา
วันที่ 5 พระราชวังเชินบรุนน์-บราติสลาวา
วันที่ 6 บราติสลาวา-บูดาเปสต์-CASTLE HILL-สนามบิน
วันที่ 7 ดูไบ-กรุงเทพฯ

ยุโรป Winter Eastern เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรสต์ (EK)

รหัสทัวร์ EUR985

ราคาเริ่มต้น

38,900

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
31-06 พฤศจิกายน 60
38,900 บาท
06-12 พฤศจิกายน 60
38,900 บาท
22-28 พฤศจิกายน 60
38,900 บาท
24-30 พฤศจิกายน 60
38,900 บาท
30-06 ธันวาคม 60
38,900 บาท
06-12 ธันวาคม 60
38,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 กรุงเทพฯ-ดูไบ-ปราก-คาร์โลวี วารี-ปราก
วันที่ 3 ปราก-ปราสาทปราก-เชสกี้ บูดาโจวิค
วันที่ 4 เชสกี้ บูดาโจวิค-ฮัลสตัท-ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท-เวียนนา
วันที่ 5 พระราชวังเชินบรุนน์-บราติสลาวา
วันที่ 6 บราติสลาวา-บูดาเปสต์-CASTLE HILL-สนามบิน
วันที่ 7 ดูไบ-กรุงเทพฯ

ยุโรป Romantic Paris Champs-Élysées 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

รหัสทัวร์ EUR979

ราคาเริ่มต้น

39,500

เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
01-06 พฤศจิกายน 60
39,500 บาท
08-13 พฤศจิกายน 60
39,500 บาท
15-20 พฤศจิกายน 60
39,500 บาท
06-11 ธันวาคม 60
39,500 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 กรุงเทพฯ-ปารีส-มงมาร์ต-มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส-หอไอเฟล-ล่องเรือแม่น้ำแซน
วันที่ 3 พระราชวังแวร์ซายน์-พิพิธภัณฑ์น้ำหอม-ช้อปปิ้ง-ร้านค้าปลอดภาษี-แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
วันที่ 4 Outlet-ประตูชัยนโปเลียน-อิสระช้อปปิ้ง ถนนชองป์เอลิเซ่
วันที่ 5 ปารีส-สนามบิน
วันที่ 6 กรุงเทพฯ

โมโน อิตาลี (เวนิส) 7 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ EUR910

ราคาเริ่มต้น

39,900

เดือน ตุลาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
25-31 ตุลาคม 60
39,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 กรุงเทพ-ดูไบ-เวนิส-เกาะเวนิส
วันที่ 3 เวนิส-มิลาน-ปาร์ม่า
วันที่ 4 ปาร์ม่า-ปิซ่า-หอเอนปิซ่า-ฟลอเรนซ์
วันที่ 5 ฟลอเรนซ์-ซานจีมิญญาโน-เซียน่า-โรม
วันที่ 6 กรุงโรม-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-สนามบิน
วันที่ 7 ดูไบ-กรุงเทพฯ

Special Eastern Europe 7D BY TG (15-21 NOV '17)

รหัสทัวร์ EUR929

ราคาเริ่มต้น

39,900

เดือน พฤศจิกายน 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
15-21 พฤศจิกายน 60
39,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
วันที่ 2 เวียนนา-พาร์นดอร์ฟ-ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ต-ลินซ์ (ออสเตรีย)
วันที่ 3 ลินซ์ (ออสเตรีย)-เชสกี้ ครุมลอฟ-ปราก (สาธารณรัฐเช็ค)
วันที่ 4 ปราก (สาธารณรัฐเช็ค)-บราติสลาวา (สโลวาเกีย)-บูดาเปสต์ (ฮังการี)
วันที่ 5 บูดาเปสต์ (ฮังการี)-เวียนนา (ออสเตรีย)
วันที่ 6 เวียนนา-สนามบิน (ออสเตรีย)
วันที่ 7 สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

Short breaks in Paris 7 วัน 4 คืน (QR) ทัวร์ (GOTCDG-QR004)

รหัสทัวร์ EUR948

ราคาเริ่มต้น

39,900

เดือน ตุลาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
23-29 ตุลาคม 60
39,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-โดฮา
วันที่ 2 โดฮา-ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์-ช้อปปิ้ง
วันที่ 3 อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส
วันที่ 4 อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส
วันที่ 5 อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส
วันที่ 6 ปารีส-หอไอเฟล-ล่องเรือ-OUTLET-สนามบิน
วันที่ 7 โดฮา-กรุงเทพฯ

Hola España สเปน โปรตุเกส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด (EY)

รหัสทัวร์ EUR961

ราคาเริ่มต้น

39,900

เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
05-12 พฤศจิกายน 60
39,900 บาท
10-17 พฤศจิกายน 60
39,900 บาท
01-08 ธันวาคม 60
39,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-อาบูดาบี
วันที่ 2 อาบูดาบี-มาดริด-เซอโกเบีย-ซาลามังกา
วันที่ 3 ซาลามังกา-โกอิมบรา-กรุงลิสบอน เมืองหลวงประเทศโปรตุเกส
วันที่ 4 แหลมโรกา-เมืองซินทรา-เมรีดา
วันที่ 5 เมรีดา-โทเลโด-กรุงมาดริด
วันที่ 6 มาดริด-พระราชวังหลวง-พลาซ่า มายอร์
วันที่ 7 สนามบิน-อาบูดาบี
วันที่ 8 อาบูดาบี-กรุงเทพฯ

SIMPLY ITALY 6D3N BY EY (AUG-OCT'17) (EY05_EU)

รหัสทัวร์ EUR933

ราคาเริ่มต้น

39,999

เดือน ตุลาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
21-26 ตุลาคม 60
44,999 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-อาบูดาบี
วันที่ 2 อาบูดาบี-สนามบินเวนิส-เกาะเวนิส-โบโลญญ่า
วันที่ 3 ปิซ่า-หอเอนเมืองปิซ่า-LECCIO THE MALL OUTLET
วันที่ 4 ฟลอเรนซ์-วิหารซานตามาเรีย-สะพานเวคคิโอ-กรุงโรม
วันที่ 5 โคลอสเซี่ยม-นครวาติกัน-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-สนามบินโรม
วันที่ 6 อาบูดาบี-กรุงเทพฯ

SPECIAL EAST EUROPE 6D3N BY QR (SEP-OCT'17) (QR03_EU)

รหัสทัวร์ EUR938

ราคาเริ่มต้น

39,999

เดือน ตุลาคม 60

กำหนดการเดินทาง
         ○○○

กำหนดเดินทาง
ราคา
25-30 ตุลาคม 60
39,999 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
          ○○○

วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ
วันที่ 2 โดฮา-เวียนนา (ออสเตรีย)-ปราสาทเชินบรุนน์-ถนนคาร์ทเนอร์
วันที่ 3 เวียนนา-เชสกี้ ครุมลอฟ-ปราก-สะพานชาร์ล
วันที่ 4 ปราก-ปราสาทปราก-บราติสลาวา-บูดาเปสต์
วันที่ 5 บูดาเปสต์-ป้อมชาวประมง-จตุรัสฮีโร่-ล่องแม่น้ำดานูบ-สนามบินบูดาเปสต์
วันที่ 6 โดฮา-กรุงเทพฯ

PAGE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ขั้นตอนการจองทัวร์

ติดต่อเรา

เลขที่บัญชีธนาคาร

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07116